Kuvar - Moć hrane

O knjizi "MOĆ HRANE"


Knjiga "Moć hrane" ima osnovni cilj da prezentira informaciju o pravilnoj ishrani i svojstvima hrane koju čovek koristi u cilju zdravijeg i dužeg života. Opstanak života postoji samo u ravnoteži sa Prirodom i unutrašnjim regulatorima organizma.

Materijalni elemenat je čulno telo koje je posrednik fizičkih, mentalnih, psiholoških, emocionalnih i energetskih funkcija. Telo je živa materijalizovana struktura atoma i molekula. U strukturi ovih aktivnosti se nalaze elektromagnetska svojstva i koncentrovana energija. Svi fizički, fiziološki, biohemijski i bioelektrični procesi i njihovo delovanje u organizmu su međusobno povezani i na njih deluje hrana koju koristimo.

Telo je kreativno i poseduje opštu telesnu i umnu sposobnost. Ova elektromagnetska svojstva daju telu snagu i vitalnost koja se ponašaju kao kolektori energije i kreatori su elektromaterijalizacije. Aktivnost ćelija ima za posledicu duboke elektrofiziološke, fiziološke, elektromagnetske i biohemijske promene. Svaka ćelija tela ima svoju vlastitu memoriju, svoje mesto u strukturi tela, telesnom prostoru, granicama i vremenu. Telo kao organizam je kreativno i svaki od atoma i molekila koji sačinjavaju telo, poseduju svoju strukuru i obrasce kreativnosti u unutrašnjim zvučnim, svetlosnim i elektromagnetskim svojstvima. Ove reakcije tela se izvode prevođenjem spoljašnjih stimulansa u unutrašnje strukture.

Pravilnim izborom namirnica sa zadovoljavajućom strukturom sastojaka i pravilnom pripremom jela, svakodnevno se obezbeđuje potrebna energija i zaštitne matije. Hrana je deo načina života, odlučujući faktor oscilirajućeg uticaja snage na organizam. Načinom raznovrsne i svakodnevne redovne ishrane obezbeđuju se sve potrebne materije koje su potrebne organizmu za funkcionisanje svih životnih procesa. Izbor receptura zavisi od sklonosti, stila života i energetskom utrošku energije u toku dana.

Sadržaj knjige je podeljen u dva osnovna dela:

- prvi obuhvata moć hrane koji sadrži prezentirane namirnice, i

- drugi deo obuhvata recepture jela, dodatke jelima, napitke i drugo.

Napomena: ova knjiga se ne preporučuje celijačnim bolesnicima (glutenskim enteropatima).


Izdavač knjige je: Izdavačka kuća "Prometej", Novi Sad, Trg Marije Trandafil 11.