Lučice

Arpadžik, semenski luk.
Male glavice luka namenjene za setvu.