O knjizi "KOZMETIČKA MASAŽA"


Knjiga KOZMETIČKA MASAŽA kreator zdravlja i lepote tela u uvodnom delu opisuje kreativne sposobnosti organizma. Upoznaje čitaoca o osnovnim činjenicama aktiviranja kreativnih sposobnosti organizma, koji poseduje vlastitu opštu isceliteljsku sposobnost. Telo i um predstavljaju sjedinjeni samoregulišući samoprečišćavajući sistem organizma.

Zdravlje je prirodno stanje tela kroz koje se izražava energija. Ciklusi zdravlja i bolesti se se osećaju kao i ritmovi tela. Čovek je duhovno sposoban da prihvati život sa svim njegovim uslovima osećajući punu dimenziju postojanja, što omogućava stalnu revitalizaciju tela.

Telo je celina strukture materijalnih delova od oko 60 biliona ćelija nosilaca naslednih osobina, koje se nalaze u uzajamnom odnosu i svakom fizičkom telu daju materiju, oblik i lik. Telo je formirano od od fizičkih tvorevina potpornog sistema kostiju (skeleta), mesa (tkiva), vezivnog tkiva (tetiva i ligamenata), telesnih organa, pokrovnog sistema, izlučevina i svojstava elektromaterijalizacije.

Telo je kreativno i poseduje opštu telesnu i umnu sposobnost, to su elektromagnetska svojstva koja daju telu snagu i vitalnost, ponašajući se kao kolektori energije i istovremeno su i kreatori elektromaterijalizacije. Kroz model tela organizam se u transformaciju ćelija i psihe izražava biološki i duhovno. Telo se ponaša onako kako su formirana ubeđenja koja su neodvojiva od tela.

Ljudski organizam funkcioniše na veoma jednostavnom energetskom principu emitovanja i primanja energije. Sama fizička struktura u svom modelu tela sadrži sve neophodnosti da se celokupno iskustvo memorira bioelektričnim putem unutar ćelija, čiji se efekti doživljaju putem mozga i drugih struktura tela. Elektromagnetski talasi pokreću električne naboje, podstiču i menjaju unutrašnje ćelijske aktivnosti, reaktiviraju hormonske i hemijske poruke telu u vidu elektromagnetskih odnosa, utičući tako na fizičku realnost. Fizički događaji neprestano menjaju elektrohemijsku ravnotežu i druge strukture u telu na bazi elektromagnetskog potencijala.

Sami upravljamo svojim iskustvom iz tačke delovanja sadašnjosti, u kojoj ubeđenja direkto utiču na telo i fizički svet u njemu. Iskustvo je svet fizičke materije, a u spoljnom svetu je materijalizacija ubeđenja. Reakcije tela se izvode prevođenjem spoljašnjih stimulansa u unutrašnje strukture. Svest je vezana za materiju i svako njeno iskustvo se fizički materijalizuje preko te veze

Radni deo knjige je podeljen na tri tehnike masaže, i to:

- Klasična masaža,
- Acido-aroma terapija,
- Akupresura,
- Refleksoterapija,
- Održavanje tela,
- Bebi-masaža, i
- Erotska masaža

Klasična masaža stimuliše, uspostavlja psihofizičku i energetsku ravnotežu, vraća životnu snagu organizmu, spoj je telesnih, psihofizičkih, mentalnih i duhovnih zbivanja.

Dodir tela je osnov dejstva kozmetičke masaže na organizam. Masaža stimuliše i smiruje, oslobađa napetost, opušta muskulaturu, daje osećaj vlastite sigurnosti, uspostavlja psihofizičku i energetsku ravnotežu, vraćajući životnu snagu organizmu, ona je spoj telesnog i duhovnog. Masaža je specifično draženje receptora kože osetljivih na pritisak, čiji se impulsi prenose neurorefleksnim neurohumoralnim putevima nervnog i bioenergetskog sistema do mozga i povratnim vezama natrag do organa, mišića i drugih struktura i substruktura tela. Od vrste i jačine pritiska na receptore koža prouzrokuje veoma složene reakcije u celom organimu.

Acido-aromaterapija je postupak klasične masaže tela preparatima sa voćnim kiselinama i esencijalnim biljnim uljima u kombinaciji sa klasičnom masažom koja blagotvorno, lekovito i stimulirajuće deluje na ljudski organizam.

Ova terapija najčešće se primenjuje u cilju:

- poboljšanja estetike lica i tela,
- poboljšanja opšeg zdravstvenog stanja,
- omogućava pravilniju cirkulaciju krvi,
- otklanja napetost u pojedinim delovima tela,
- smanjuje emocionalnu i mentalnu napetost,
- otklanja energetsko-telesnu blokadu,
- deluje relaksirajuće, i
- doprinosi jačanju imunološkog sistema.

Akupresura je energetska masaža digitalnom tehnikom pritiska na bioenergetske strukture, koje obuhvataju biotokove, pripadajuće biotačke i ekstra biotačke. Filozofija principa su dve nematerijalne polarizovane suprotne sile, JIN i JANG, od kojih se stvara energija či (chi). Ona neprestano protiće telom kroz biotokove i povezuje njihove pripadajuće organe sa kožom. Usklađivanje ovih bioenergetskih potencijala uravnotežuje organizam i povezuje sa okolinom.

U knjizi su obrađeni postanak i održavnje bioenergije, podela organa prema funkciji i vrsti izvora energije, lokalizacija biotokova, veze, topografija biotokova organa i indikacije biotokova.

U posebnom delu je prikazano:

- ublažavanje bora akupresurom, i
- praktikum akupresure prema nekim energetskim bolestima.

Refleksoterapija je tehnika masaže refleksnih zona tela, koje senzitivno deluju neurorefleksnim putevima na projecirane organe, žlezde i druge strukture organizma. Koža je u određenim zonama refleksnim i drugim tokovima usko povezana sa unutrašnjim organima, sistemima i tkivima. Stimulacijom površine kože refleksogene zone (koja predstavlja projecirani organ), proizvode se fiziološka dejstva u tom organu i na taj način se normalizuje njegova funkcija.

Indikacije refleksoterapije:

- zona bubrega, poboljšava razmenu materija u celom organizmu i pojačava eliminaciju toksičnih materija,
- smanjuje mokraćnu kiselinu u krvi,
- ublažava bolove glave i migrenu.
- pojačava funkciju unutrašnjih organa,
- pojačava rad žlezda sa unutrašnjim lučenjem,
- pojačava odbrambenu moć organizma,
- stimuliše funkciju jetre,
- utiče na bubrežne poremećaje,
- deluje na lokomotorni aparat, tegobe sa bešikom, sinusima, konstipaciju (zatvor), zapušenje nosa,
- smanjuje bol u kičmenom predelu,
- ublažava menstrualne tegobe i bolove.

Radni deo primene refleksoterapije i praktikum masaže prikazan je topografskim kartama refleksnih zona: noge, ruke, abdomena, leđa i glave.


Izdavač knjige je: Izdavačka kuća "Prometej", Novi Sad, Trg Marije Trandafil 11.