O knjizi "PRINCIPI OBLIKOVANJA GRAFIČKIH PROIZVODA"


Gutenbergova kultura štampane reči (Gutenbergova galaksija) obeležila je prekretnicu u istoriji civilizacije nasuprot rukopisnoj kulturi pisanja unikatnih knjiga. Složenost tehnološkog procesa i radnih postupaka umnožavanja i velika raznovrsnost grafičkih proizvoda u ovoj knjigi je prikazana primenom kompjuterizacije.

Cilj ove knjige je upoznavanje primene kompjutera u stručnom kreiranju, oblikovanju i pripremi za štampu grafičkih proizvoda.

Knjiga u uvodnom delu upoznaje korisnika o osnovama štamparstva i stonim izdavaštvom: dokumentom, unosom teksta u dokument, obradom i oblikovanjem teksta, formatiranjem i korekturom. Posebno je naglašena izrada predložaka za tehnološku pripremu prema vrsti tehnike štampe.

Oblikovanje grafičkih proizvoda obuhvata:

- dopisne i poslovne obrasce,
- porodične obrasce,
- knjige, periodiku, novine,
- komercijalna sredstva: prospekte, kataloge, kalendare, agende, spoljna informativna, reprezentativna i propagandna sredstva,
- vrednosnice: čekove, menice, polise i dr.,
- grafičku, komercijalnu i transportnu ambalažu,
- konfekcionirane grafičke proizvode: školski pribor i papiri, papirna konfekcija i ostala konfekcionirana ambalaža.

Oblikovanje grafičkih proizvoda propračeno je prikazima likovno-grafičkih rešenja za svaki grafički proizvod posebno u odnosu tehnike štampe i završne dorade datog proizvoda.


Izdavač knjige je: SPD "Papirus", Marka Oreškovića 28, Bačka Palanka