PAGAR, PAPALINA, PASTRMKA MORSKA, PIC, PILAN, POLANDA

PAGAR (Pagrus pagrus) je blizak rod zubaca. Dostiže dužinu do 75 cm i težinu oko 8 kg. Meso mu je vrlo ukusno.
U kulinarstvu se koristi skoro na isti način kao i zubatac.

Pagar


PAPALINA, srdelica, saraga, oliga (Clupea papalina, Sprattus sprattus) je dužine do 14 cm, ali je veoma bogata omega 3 masnim kiselinama.
Meso je vrlo ukusno, a najbolja je pržena u fritezi, poslužena kao predjelo. Zavisno od dužine u 1 kg ide 60-100 komada.

Papalina


PASTRMKA MORSKA (Salmo trutta, morpha trutta) ima jednoličnu srebrnu boju sa retkim crnim pegama. U četvrtoj godini života dostiže 3-5 kg. Živi uz severnu i zapadnu obalu Evrope. Putuje u slatkovodne vode samo u doba mresta.
Meso pastrmke je ukusno i vrlo cenjeno. U kulinarsvu se najčešće sprema prženjem i pečenjem.

Morska pastrmka

PRŽENA I PEČENA JELA

Pastrmke s umakom
 


PIC (Diplodus puntazzo) je riba širokog tela sa uzdužnim svetlim i poprečnim tamnijim linijama na telu.
Meso joj je ukusno. U ishrani se koristi kuvana, pržena i pečena.

Riba pic


PILAN (Pristis pectinata) pripada familiji pilašica (Prostidae). Dižine je do 6 m. Gornja čeljust je izdužena u dvoreznu dugu testeru dužine i do 2 m.
Meso je jestivo i ukusno. Koristi se za kuvanje, prženje i pečenje.

Pilan


POLANDA, palamida, pastirica, šarica (Sarda sarda, S. mediterranea) ima vretenasto telo pokriveno sitnim ljuskama. Na leđnoj strani je modra s crnim prugama, a na trbušnoj belosrebrnasta. Naraste do 70 cm dužine i srodnik je srdele. Ima ukusno meso, koje se koristi za kuvanje, prženje i pečenje.

Polanda