SIRAK

Sirak (Sorghum vulgare) – pripada porodici trava (Gramineae) koja obuhvaća oko 13 vrsta sa raznim varijantama. U severnoj Africi, sirak Sorghum dura ili Andrpogon sorghum, u sušnim podnebljima koristi za ljudsku ishranu (naročito u sušnim podnebljima). Plod je sitna sjajna semenka umotana u pljevicu.

Po sastavu je slična kukuruzu, sadrži više belančevina, a manje masti. Koristi se za ishranu u zrnu, u obliku brašna i krupice i za proizvodnju alkoholnog pića.
U našim krajevima do sada se ne upotrebljava za ljudsku ishranu.