DIVLJAČ

Meso divljači predstavlja gastronomsku poslasticu i odavno zauzima posebno mesto u ishrani ljudi. Odlika mesa je, da je posno, siromašno mastima i bogato proteinima. Lako je svarljivo i mogu ga konzumirati svi, od dece do najstarijih konzumenata.
Očišćena divljač najčešće se nadeva sušenom slaninom jer je meso mrsno i ona nadohnađuje mast.

Divljač se deli na: