DOMAĆE KRUPNE DLAKAVE ŽIVOTINJE

Domaće životinje se gaje radi obezbeđenja hrane (mesa, mleka i njihovih prerađevina). Najkvalitetnije meso je juneće i goveđe.

Zadovoljavajući je i kvalitet mesa mladih bikova, ako nisu jako mršavi. Meso mršavih životinja većinom je dugačkih vlakana i suvo, pa se negativno ponaša kod termičke obrade. Meso kratkih vlakana, prošarano masnoćom i tamno crvene boje pogodnije je za brzu termičku obradu. Na kvalitet mesa utiče stepen uhranjenosti, pol, starost životinje, dužina sazrevanja mesa, temperatura i određena vlažnost vazduha.

Za više informacija i recepture - kliknite na ponuđene linkove: