JAK DUGOREPI

Kudravo grbavo govedo Tibeta i Pamira. Visok je 1,9 m i težine do 700 kg.
Živi na visini od 6000 m nadmorske visine i prilagođen je na hladnu visokoplaninsku klimu.

Jak govedo