IVERAK, JESETRA, KANJAC, KANTAR, KIRNJA, KNEZ, KOSTELJ, KOVAČ

IVERAK, pašara, platka, jandroga (Platichthus flesus, Platessa glabra) ima sočno i ukusno meso. U kulinarstvu se koristi za prženje, posebno za brodete.
Iverak


JESETRA (Acipenser) obuhvata 4 roda sa 24 vrste. Atlanska jesetra (Acipenser sturio) koja živi u Atlanskom oceanu i evropskim morima dostiže dužinu do 6 m i tezinu do 1000 kg. Ruska jesetra (Acipenser gueldenstaedtii) dostiže dužinu 2-4 m i težinu od 70 do 600 kg. Maksimalna starost je zabeležena do 48 godina. Meso je vrlo ukusno i cenjeno, koristi se za prženje, pečenje i kuvanje. Od ikre se pravi delikatesni kavijar.
Jesetra

KUVANA I DINSTANA JELA

Kuvana jesetra sa povrćem


KANJAC, kanj, zubuša, giričar (Serranus cabrilla, Perca cabrilla) ima ukusno meso koje se koristi za prženje, pečenje i kuvanje.

Riba kanjac


KANTAR (Spondyliosoma cantharus) ima ukusno i sočno meso koje se prži, peče ili kuva.
Riba kantar


KIRNJA, kernja, kerna, kraja (Epinephelus spp., Cerna gogas) manji primerci su sočniji i ukusniji u odnosu na veće, koji su žilaviji. U kulinarsvu se priprema na mnogo različitih načina.
Kirnja


KNEZ – ima belo meso izuzetno ukusno ali ima mnogo sitnih kostiju koje pri jačem prženju odmeknu i lako se mogu sažvakati sa mesom.

Riba knez


KOSTELJ, mali pas, oštrulj (Squalus acanthias) ima ukusno belo i mekano meso. U kulinarstvu se koristi za prženje, pečenje i kuvanje.
Riba kostelj


KOVAČ, sanpjero, petrova riba (Zeus faber, Z. pungio) ima mekano belo meso. Manji primerci se prže celi, a veći u odrescima. Koristi se i za brodet.

Riba kovač

KUVANA I DINSTANA JELA

Kovač sa povrćem