LOVRATA, LUMBRAK, MORUNA

LOVRATA, komarča, orada, morska deverika (Sparus auratus, Aurata aurata) ima veliku glavu i duguljasto telo, na leđima modrozelenkaste boje, postrance srebrnasto s jasno smeđim prugama sa krupnim ljuskama. Na škržnim otvorima ističe se zlatna mrlja.
Naraste do 60 cm i do 8 kg težine.
Meso je vrlo cenjeno i ukusno. U kulinarstvu se koristi za kuvanje, prženje i pečenje.

Lovrata


LUMBRAK (Symphodus crenilabrus- tinca) riba slična rečnoj ribi linjaku.
Meso joj je ukusno, a u kulinarstvu se koristi za kuvanje, prženje i pečenje.

Lumbrak


MORUNA, beluga (Huso huso) dostiže dužinu do 6 m i težinu do 1000 kg. Ima masivno telo koje se sužava ka repu.
Meso je vrlo ukusno i cenjeno. Ikru odlaže na dnu reke (do 1400000 komada).
U kulinarstvu se koristi meso i ikra od koje se priprema kavijar.

Moruna