VODA

Naučne teorije govore da je voda na planetu Zemlju došla u vidu ledenih meteora iz kosmosa. Nakon miliona godina omogućila je život na njoj i uslov je njenog održanja, učestvujući u svim biohemijskim procesima. Poseduje specifične fizičko-hemijske osobine. Nova naučna istraživanja pokazuju da je voda prenosilac informacija, omogućuje i podstiče isceljujuće procese organizma (lekovita je), a poseduje i izvesno pamćenje.
Vodeni molekul je dipolaran i ima svojstvo da gradi vodoničnu vezu. Vodonična veza dva molekula vode nastaje između dva atoma kiseonika sa učešćem atoma vodonika. Vodonične veze, takođe, grade molekuli vode međusobno i sa drugim molekulima.
Ona poseduje dielektričnu konstantu, gde se u vodenim rastvorima na kratkom rastojanju poništavaju uzajamni uticaji naelektrelisanih jona, čime je olakšana disocijacija.
Čista voda (H2O) je jedinjene vodonika i kiseonika, neophodna je za održavanje normalnog stanja organizma.

Voda
Vodonična veza u vodenom rastvoru organizma

Zašto je organizmu potrebna voda?

Voda je izvor života, osnovni je sastojak ljudskog organizma i po svojoj važnosti je odmah iza kiseonika. Organizam je ne može uskladištiti, pa je treba unositi svaki dan u dovoljnoj količini.
Telo odraslog čoveka sadrži oko 70% vode, koja se nalazi u tkivima, krvnim sudovima (sačinjava oko 90% plazme, tekućeg sadržaja krvi), mozgu (čak 90%), ćelijama (oko 2/3 vode) u kojima se odigravaju najvažniji životni procesi i u međućelijskoj tečnosti. Kod čoveka, središte vode (energetski centar) se nalazi ispod pupka, približno u visini mokraćne bešike.
Normalna dnevna potreba vode za odraslog čoveka je oko 1,4-1,6 l vode zavisno od vrste rada, težine i spoljne temperature vazduha. Unos vode u organizam manji od 1 l dnevno (minimalna potreba), u toku više godina, ima za posledicu postepenu dehidraciju organizma. To je, u stvari, fiziološki odgovor niza mehanizama organizma za zaštitu od dehidracije i promene u funkcionisanju organizma. U slučaju smanjenja vode u organizmu za oko 10% (na 0,8 l dnevno) na duži period ima za posledicu teške telesne poremećaje, a gubitak od 20–22% (ispod 0,8 l dnevno) može da izazove i smrtni ishod.
Rezultati najnovijih naučnih istraživanja pokazuju da manji nedostatak vode (ispod 1 l u toku dana) u dužem periodu izaziva jaku žeđ, suvoću kože i sluzokože, opštu slabost, blagu dehidraciju i utiče na pojavu slabije koncentracije, glavobolju, vrtoglavicu, nedostatak energije i volumen krvne plazme. Isto tako višak vode iznad 1,6 l dvevno nema efekta ne eliminiše više toksina, ne pospešuje rad bubrega, ne smanjuje glavobolju niti poboljšava hidrataciju kože. Više od 2 l vode dnevno pozitivno utiču na zdravlje samo u slučajevima povišene temperature, ishrane bogate proteinima i solima ili intenzivne fizičke aktivnosti.

 

 

U prirodi voda se nalazi približno oko 70% sadržana u obliku mora, jezera, reka, ledu na polovima, ledenjacima na planinama i oblacima.
Pijaća voda treba da je kvalitetna, čista i za život bezbedna. Koristi se iz prirodnih izvora sa velikih visina ili velikih dubina, podzemnih vodotoka, prečišćavanjem iz čistih reka i jezera, drugih vodotoka, mora ili iz bušotina.
Postoje velike razlike između vode i vode: vode iz česme, zdrave vode sa izvora i revitalizovane vode, kišnice. Ukus izvorskoj vodi daju mehurići obogaćeni prirodnim zemljinim magnetizmom (to je tzv. živa, magnetisana voda). Ova voda ima veliku količinu negativnih jona, koji okrepljuju naš organizam. Molekuli takve vode su usitnjeni, pogodni su da prodiru kroz ćeliju, čišteći je, odnoseći toksične materije i obnavljajući njene funkcije. Voda iz česme ima pozitivne jone, koji nas čine umornim, depresivnim i bolešljivim. Sa hemijske tačke gledišta voda je tečnost sa određenim osobinama, od svih, naizgled sličnih tečnosti, sa drugačijim sistemom zamrzavanja, površinskim naponom, gustinom, viskozitetom, električnom provodljivosti i pH vrednosti.
Osim ovih postoje i mineralne vode koje su regulisane strogim standardima i međunarodnim kodeksima.

 

 

Voda u telu je medij u kojem se odigravaju svi hemijski i biohemijski procesi i reakcije. Voda je jedinstven rastvarač za mnoga organska i neorganska jedinjenja. Polarne supstance se lako rastvaraju u vodi i nazivaju se hidrofilne. Nepolarne supstance koje ne grade vodoničnu vezu nerastvorive su u vodi (kao lipidi), one su hidrofobne. Oko dva miliona nefrona indirektno pretvaraju unetu tećnost u bubrege. Sva krvna plazma profiltira se kroz bubrege svakih deset minuta, od čega se manji deo izluči, a veći deo reapsorbira ponovo u krv. Ovaj proces se odvija pod uticajem hormona (iz hipofize, bubrega i nadbubrežne žlezde) i unete soli u organizam.
Čovek u toku dana gubi vodu na različite načine: isparavanjem iz pluća (disanjem) oko 3 dl, isparavanjem iz kože (znojenjem) oko 6 dl, mokrenjem oko 1,2 l, izbacivanje fekalnom masom oko 2 dl. U letnjem periodu se izluči preko 3 l vode. Izgubljenu tečnost treba svakodnevno nadoknađivati.
U organizmu se nalaze različita organska i neorganska jedinjenja i biomakromolekuli u obliku vodenih rastvora. Oko polovine vodenih rastvora nalazi se u unutrašnjosti ćelija (unutarćelijska tečnost) koja je zaštićena ćelijskom membranom. Rastvori se nalaze i izvan ćelija (vanćelijska tečnost) u koje se ubraja: tkivna tečnost i krvna plazma koja se nalazi u krvnim sudovima.
Voda služi kao veoma dobar rastvarač velikog broja materija i kao sredstvo za prenošenje rastvorenih materija u razne delove tela. Služi i kao regulator toplote u organizmu.

Kišnica

To je prirodno destilisana voda (ako prolazi kroz čistu atmosferu) sakupljena direktno u čiste sudove. Sadrži minimalne količine soli i organske primese, ispunjena je suncem i atmosferskim elektricitetom. Pomaže da hranljive materije brže dopru do ćelija.
Napomena: zbog zagađenosti atmosfere ne preporučuje se za pijaću vodu bez prethodnog prečišćavanja.

Kišnica sakupljena u ograđenom prostoru

Kiša koja pada na kamen vapnenac u ograđenom prostoru, sakuplja se slobodnim padom u izgrađena skladišta. Ona protiče preko kamena sakupljajući minerale. Pre ulaska u skladište prolazi kroz sistem filtera i aktivni ugalj i tako se poboljšava njen kvalitet.

Otopljena voda

Dobija se otapanjem snega (ili leda) prokuvavanjem ili propuštanjem kroz šupljikav kamen. Ova voda je pročišćena od negativnih informacija i ubraja se u „živu” vodu.

Prokuvana voda

To je prokuvana pitka voda kojoj su „izbrisana sećanja” i uništeni mikroorganizmi i negativna polja.

Mešana voda

To je vruća, prokuvana voda pomešana sa ledom ili hladnom vodom.

Napunjena voda

To je izvorska pitka voda napunjena u sudove sa dodatkom organskih i neorganskih materija.

Degazirana voda

Gaziranoj vodi se vakumiranjem, kuvanjem ili na druge načine odstranjuje gas. Na taj način je ćelije 3-4 puta bolje apsorbuju.

Magnetisana voda

Voda koja prolazi kroz zemlju sa velikih dubina ili visina je magnetisana, ima veliku količinu negativnih jona koji imaju moć da revitalizuje ćelije organizma, razlaže kalcijum oksilate, mokraćno kiselinske i fosfatne kamenčiće u bubrezima i žučnoj kesi, polarizuje eritrocite, smanjuje njihove tendencije ka sljepljivanju, popravlja funkcije digestivnog trakta i resorpcije hrane, uklanja staračke fleke (sa ruku i lica).

Nemagnetisana voda

Vodovodna voda se može namagnetisati dodatkom kodiranih magneta na ulazak vode u stan. Magneti je obogaćuju negativnim jonima.
Namagnetisana voda poprima višestruke osobine:
- magnetno stimuliše i reguliše energetske tokove kroz određene biotačke biotokova na koži,
- za obloge i trljanje bolnih mesta.

Strukturisana voda

Strukturisanje je postupak kojim se voda čisti, struktuiše i poboljšava njen kvalitet na određeno vreme. Svakoj pitkoj vodi (vodovodna, bunarskaa, izvorska, jezerska, rečna) može se poboljšati njen kvalitet.
Postupak za strukturisanje vode – Svežu pijaću vodu sipati u veći sud i ostaviti sa otvorenim poklopcem (ili drugoj posudi) 12 do 24 sata, da se dehloriše. Pažljivo je sipamo u plastične boce, začepimo i stavimo u zamrzivač da se potpuno zaledi. Izvaditi boce sa zaleđenom vodom. Vizuelna kontrola: u sredini boce je led postao mutan sa različitim nijansama bele, žute i sive boje, okolo je providan. U unutrašnjem sloju su koncentrisane soli, veći deo toksičnih jedinjenja, teški metali i sl. U spoljašnjem delu zamrznute vode, uz samu ivicu flaše, ostao je deuterijum (teška voda). Bocu treba prelivati sa spoljne strane 1-2 minuta toplom vodom, zatim skinuti zatvarač pri čemu se pod pritiskom izbacuje voda bogata deuterijumom (štetna po organizam). Bocu ponovo zatvoriti i staviti je u veći sud napunjen toplom vodom temperatute oko 40oC, sa zatvaračem okrenutim nagore. Voda će se brzo otopiti, pri čemu na dnu ostaje talog. Vodu procedi kroz nekoliko puta presavijenu gazu. To je strukturisana voda, koja se koristi za piće, napitke, pripremu jela i sl. Takva voda je strukturisana u svim živim organizmima, voću i povrću i organizam je lako usvaja.
Voda ostaje strukturisana 15 sati posle odleđivanja, kada ju je najbolje koristiti. Posle ovog roka gubi korisna dejstva, ali i dalje ostaje prečišćena, pa se i kao takva može koristiti. Voda ima harmonični i određeni raspored molekula i organizam je lako koristi.
Lekovita svojstva: stvara veću snagu i energiju u organizmu, produžava životni vek, utiče na bolju reprodukciju i rađanje, poboljšava kvalitet sna…

KOLOIDNA SREBRNA VODA
(mineralni dodatak ishrani)

Koloidna srebrna voda (preparat), pre svega, je lek. Čestice koloidnog srebra su vrlo male, promera jedva 0,001 mikron. Koncetracija srebra je 5 čestica na milion čestica vode. U tom obliku ne može da ošteti organizam, a Izlučuje se u roku 24 sata. Srebro u obliku koloida ubija više od 650 vrsta patogenih organizama (virusa, bakterija i gljivica, plesni). Srebro u koloidnoim obliku je potpuno netoksično, bez alergijskih reakcija, ne akumulira se u tkivima i lako se eliminiše. Ne postoji mogućnost predoziranja i interakcija sa lekovima.
Preparat je registrovan kao mineralni dodatak. Srebro, inače, u organizmu deluje kao katalizator, blokira enzime koje patogeni organizmi koriste u svom organizmu i na taj način u kontaktu sa srebrom ostaju bez kiseonika i hrane. Dolazi do njihovog raspadanja i izbacivanja iz organizma. Koloidna srebrna voda koristi se svaki dan ujutro na prazan stomak, po 3-4 plastične kašičice. Najefikasnije je da se stavi ispod jezika, zadrži 5 sekundi, u ustima progrgolji 10 sekundi, a zatim proguta.

Lekovita svojstva: akne, čirevi, alergije, seboreja, dijareja;
- infekcije uva, streptokokne infekcije, kijavica, upala sinusa
- akutne infekcije (preporučuje se po 3 plastične kašike svaka 2 sata, a posle nestanka simptoma po 1 plastična kašičica 4x na dan);
- problemi sa desnima, krvarenje ili paradentoza (koloidnu vodu dobro promućkati u ustima, a zatim progutati - terapiju ponoviti nekoliko puta dnevno;
- infekcija kože, dermatitis i druge promene na koži (srebrnu vodu direktno naneti na to mesto, 3x dnevno);
- kijavica, upala sinusa (srebrnu vodu upotrebiti kao kapi za nos, 3x na dan), upala uva (ukapati srebrnu vodu direktno u uvo);
- opekotine,
- dijabetes;
- regeneriše jetru, kosti, meka tkiva, mozak;
- kao najmoćnije dezifekciono sredstvo za pijaću vodu (u koncentraciji 80 ppm), preporuka je Svetske zdravstvene organizacije.

Pozlaćena voda

Pitka voda se sipa u zlatnu čašu od 24 karata u kojoj treba da stoji najmanje 24 sata (ili još bolje nekoliko dana), a zatim se pije u dozi po 1 kašičica 2-3 puta dnevno. Isti efekti se postižu ako se u 4 dl pitke vode prokuva neki zlatni 24 karatni predmet (bez dragog kamenja ili drugih dodataka). Ovu vodu kuvati u emajliranom i neoštećenom sudu, tako da polovina vode ispari, a zatim je ohladiti. Kuvanu zlatnu vodu uzimati u dozi na isti način kao iz zlatne čaše. Delovanje zlatne vode je jače ako se 12-14 sati izloži sunčevim zracima. Zlatna voda se može praviti u neograničenim količinama. Zlatna voda deluje kao i zlato (crpi sunčevu energiju i greje). Zlatna voda je opšti tonik za organizam, koji podiže vitalnost, jača organizam, pomaže kod srčanih, reumatičnih, neuroloških i očnih oboljenja, anemije ili kod lošeg pamćenja, slabih pluća, histerije, epilepsije, usporenog pulsa i problema sa slezinom.
Zlatro povećava vitalnost i mentalne sposobnosti, umiruje„ podstiče funkciju mozga, motoriku tela, raspoloženje, odbrambene sposobnosti, rad žlezda sa unutrašnjim lučenjem i deluje protiv upalno.

Napomena: zlatne predmete ili zlatnu čašu pre upotrebe treba obavezno zagrejati i očistiti gijem (pročišćenim maslacem) jer može da sadrži elemente koji negativno utiču na bubrege, jetru, slezinu i srce.

Kontraindikacije: bolesnici skloni osipu, bolestima žučne kese, jetre, gastritisa, čira i oni koji imaju povišenu temperaturu, treba da izbegavaju ovu terapiju.